Home Polska
  Rozwiązania
Produkty
Wsparcie – Serwis
O nas
Kontakt   Polska
 
Wsparcie – Serwis  
 
Aktywne wsparcie Klienta
 
 
Serwis techniczny
 
 
Zaufane usługi
 
 
Przedłuż gwarancję swojego instrumentu
 
 
Do pobrania
 
 
Program edukacyjny dla regionu EMEA
 
 
Gwarancja Międzynarodowa
 
 
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
 
 
Umowa Licencyjna na Oprogramowanie
 
 
HxIP - Program Hexagon Imagery
 
 
Świadectwa zgodności CE
 
 
Świadectwo Recyklingu
 
 
Certyfikaty ISO9001
 
 
Szwajcarska jakość i technologia
 

Do pobrania

Oprogramowanie i informacje
Ogólne
Informacje ogólne.

Edukacja
Zaawansowana technologia dla uczelni wyższych i organizacji non-profit.

Serwis i Wsparcie Techniczne
Informacje o wsparciu technicznym i serwisie.

Logo Leica Geosystems

Zdjęcia i Obrazy
Zdjęcia i obrazy produktów Leica Geosystems, ich zastosowań i możliwości użycia.

Katalogi produktów

Literatura Techniczna
Artykuły naukowe i techniczne opublikowane w międzynarodowych magazynach.

Świadectwa Zgodności
Świadectwa zgodności CE.

Świadectwa Recyklingu
Świadectwa Recyklingu dla produktów dostarczanych do odbiorców na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EEA) - Świadectwa Recyklingu WEEE/RoHS.

 

Rolnictwo
Informacje i broszury na temat produktów Leica Geosystems przeznaczonych dla rolnictwa.

Sensory lotnicze
Oprogramowanie i informacje dotyczące sensorów lotniczych Leica Geosystems.

Lasery budowlane
Informacje i broszury dla produktów Leica Geosystems przeznaczonych dla budownictwa. Niwelatory automatyczne i cyfrowe, tachimetry, lasery rurowe oraz lasery do wnętrz, wykrywacze DIGI.

Mobilne urządzenia terenowe
Pliki do pobrania I informacje dla mobilnych urządzeń terenowych Leica Geosystems.

Systemy GNSS/GPS
Informacje i oprogramowanie dla instrumentów GPS Leica Geosystems.

Systemy HDS
Broszury, oprogramowanie i informacje dotyczące skanerów laserowych (HDS) Leica Geosystems.

Miernictwo przemysłowe 
Trackery laserowe, CMM, teodolity i tachimetry przemysłowe.

Dalmierze laserowe
Informacje i oprogramowanie dla DISTO™.

Niwelatory
Pliki do pobrania oraz informacje na temat niwelatorów cyfrowych i elektronicznych Leica.

Sterowanie maszynami 
Oprogramowanie i informacje dotyczące systemów sterowania maszynami oraz systemów dla budownictwa.

Systemy dla górnictwa
Oprogramowanie i informacje dotyczące systemów sterowania maszynami oraz systemów dla przemysłu górniczego.

Systemy Monitoringu
Broszury i informacje dotyczące systemów monitoringu Leica Geosystems.

Tachimetry (TPS)
Informacje i oprogramowanie dla tachimetrów TPS i teodolitów Builder.

Systemy pomiarowe dla metra i kolei
Leica Geosystems i Amberg Technologies współpracują w dziedzinie systemów pomiarowych dla metra I kolei. Broszury dotyczące systemów do Pomiarów kolejowych / Pomiarów w tunelach można pobrać ze strony internetowej naszego partnera Amberg Technologies AG.

Oprogramowanie
Oprogramowanie wspierające instrumenty Leica Geosystems.

Akcesoria
Informacje na temat akcesoriów Leica Geosystems.

 

System1200 & GPS900 software update alert

The Leica GX1210, GX1220, GX1230, GX1230 GG, ATX1230, ATX1230 GG, ATX900, ATX900 GG and ATX900CS (purchased between 2006 and 2009) had an issue with GPS tracking (with measurement engine generation 3). The problem has been solved and requires upload of new firmware. Please refer to the News section on the myWorld portal for further details (http://myworld.leica-geosystems.com).

If you need further instructions please contact your local support under http://www.leica-geosystems.com/en/Sales-Support-Network_1074.htm.