Home Polska
  Rozwiązania
Produkty
Wsparcie – Serwis
O nas
Kontakt   Polska
 
Wsparcie – Serwis  
 
Aktywne wsparcie Klienta
 
 
Serwis techniczny
 
 
 Formularz zgłoszenia serwisowego
 
 
Zaufane usługi
 
 
Przedłuż gwarancję swojego instrumentu
 
 
Do pobrania
 
 
Program edukacyjny dla regionu EMEA
 
 
Gwarancja Międzynarodowa
 
 
Ogólne warunki sprzedaży i dostawy
 
 
Umowa Licencyjna na Oprogramowanie
 
 
HxIP - Program Hexagon Imagery
 
 
Świadectwa zgodności CE
 
 
Świadectwo Recyklingu
 
 
Certyfikaty ISO9001
 
 
Szwajcarska jakość i technologia
 

Formularz zgłoszenia serwisowego

Pola wymagane

Produkt


Rodzaj usługi

 gwarancja
 usługa płatna
 umowa serwisowa
 reklamacja
 przegląd standardowy
 przegląd rozszerzony
 naprawa
 aktualizacja oprogramowania
 wstępna wycena

 błędy pomiaru odległości
 błędy pomiaru kątów
 kompensator / libella
 wyświetlacz / panel dotykowy
 klawiatura
 leniwki / motory
 ATR / Power Search / EGL
 optyka / obiektyw / okular / pion
 zasilanie
 spodarka
 oprogramowanie / system
 komunikacja / Bluetooth
 zapis danych / nośniki pamięci
 śledzenie satelitów
 internet / NTRIP / ASG
 inne

Opis usterki lub spostrzeżenia użytkownika


Dane rejestrowe klienta

Dane osoby do kontaktu

Dane do wysyłki

(tylko jeśli inne niż rejestrowe)
 Tak, chcę wypożyczyć instrument zastępczy na czas naprawy. Proszę o przesłanie oferty.
 Oświadczam, że zostałem poinformowany o możliwości utraty danych oraz przywróceniu konfiguracji do ustawień fabrycznych w moim produkcie w trakcie wykonywania czynności serwisowych.
 Wyrażam
 Nie wyrażam
zgodę/y* na przetwarzanie moich danych osobowych przez Leica Geosystems sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.). 
 
* Pola wymagane