Home Polska
  Rozwiązania
Produkty
Wsparcie – Serwis
O nas
Kontakt   Polska
 
Rozwiązania  
 
Lotnictwo
 
 
Rolnictwo
 
 
Zarządzanie nieruchomościami
 
 
Motoryzacja
 
 
Budownictwo
 
 
Kataster
 
 
Inżynieria
 
 
Badania środowiska
 
 
Kryminalistyka i bezpieczeństwo publiczne
 
 
Przemysł
 
 
Górnictwo i wydobycie
 
 
Monitoring
 
 
Inne
 

Rozwiązania

Przegląd rozwiazań
Lotnictwo
Dzięki unikalnemu zakresowi pomiaru ze średnicą dochodzącą do 80 metrów, małe i duże obiekty, jak np. samoloty mogą zostać zdigitalizowane z mikronową dokładnością. Poprzez wykorzystanie reflektora trzymanego w dłoni operator może swobodnie badać obiekt.  więcej
Rolnictwo
Rozwiązania dla rolnictwa ułatwiają prowadzenie projektów związanych z zarządzaniem plonami, nawadnianiem i hodowlą zwierząt. Działania te obejmują zbieranie danych, opracowywanie map pól, monitorowanie plonów i ocenę ryzyka. więcej
Zarządzanie nieruchomościami
Zarządzanie nieruchomościami i usługami obejmuje gromadzenie danych, ich modelowanie, analizy i zarządzanie informacjami geograficznymi pochodzącymi z terenu, wody, obszarów miejskich, nieruchomości, z wnętrz lub otoczenia budynków, usług, i z dróg.  więcej
Motoryzacja
Rozwiązania dla przemysłu samochodowego obejmują projektowanie, produkcję, kontrolę i pomiar montażowe samochodów (narzędzi, form montażowych, części linii produkcyjnych). Prace obejmują orientację, kontrolę wymiarów, profilowanie.  więcej
Budownictwo
Rozwiązania pomiarowe firmy Geosystems umożliwiają łatwe i dokładne wykonywanie pomiarów w takich dziedzinach jak budownictwo, geodezja i archeologia.  więcej
Kataster
Rozwiązania katastralne obejmują zarządzanie ewidencją nieruchomości i historią transakcji zgodnie z regulacjami prawnymi obowiązującymi na terenie państwa. Dotyczy informacji opisujących wykorzystanie ziemi i danych o właścicielu.  więcej
Inżynieria
Inżynierii strukturalna, przemysłowa oraz budownictwo lądowe i wodne obejmują planowanie, projektowanie oraz utrzymanie sieci drogowej i kolejowej, lotnisk, stadionów, portów i doków, tuneli, mostów, sieci zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków itd.  więcej
Badania środowiska
The analysis of geodetic measurements in combination with geotechnical and meteorological sensors at periodic intervals or over longer time periods provide insights that are related to climate change. więcej
Kryminalistyka i bezpieczeństwo publiczne
Skaner laserowy 3D przeznaczony dla kryminalistyki i utrzymania bezpieczeństwa publicznego to wydajne narzędzie ułatwiające prowadzenie dochodzenia. więcej
Przemysł
Bez względu na to jak wysokie są twoje wymagania, zadanie które musisz zrealizować, posiadamy instrument, który wykona Twoją pracę. Wybierz większą funkcjonalność, wybierz instrumenty firmy Leica! więcej
Górnictwo i wydobycie
Górnictwo i wydobycie obejmuje szereg czynności związanych z pozyskiwaniem zasobów naturalnych. Czynności te obejmują między innymi wykonywanie różnorodnych pomiarów geodezyjnych, które pozwalają na planowanie i kontrolę pracy kopalni. więcej
Monitoring
Strukturalny monitoring przemieszczeń oznacza pomiar, modelowanie i prowadzenie analiz zarówno zjawisk naturalnych (jak np. trzęsienia ziemi, wulkanizm, osuwiska) jak i obiektów antropogenicznych (mosty, budynki, tunele, zapory czy kopalnie odkrywkowe). więcej
Inne
Instrumenty firmy Leica Geosystems mogą zostać wykorzystane do wielu różnorodnych czadań – w dziedzinach innych niż geodezja i inżynieria np. rejestracja wyników sportowców, monitoring geologiczny, badania naukowe, ekspertyzy w miejscach wypadku.  więcej