Home Polska
  Rozwiązania
Produkty
Wsparcie – Serwis
O nas
Kontakt   Polska
 
Produkty  
 
Rolnictwo precyzyjne
 
 
Kamery lotnicze
 
 
Systemy do wykrywania instalacji podziemnych
 
 
Pozyskiwanie i zarządzanie danymi GIS
 
 
Systemy GPS/GNSS
 
 
Skanery laserowe 3D (HDS)
 
 
Dalmierze laserowe DISTO
 
 
Lasery budowlane
 
 
Leica Captivate
 
 
Leica FlexLine plus
 
 
Leica iCON
 
 
Leica Nova
 
 
Leica Viva
 
 
Niwelatory
 
 
Sterowanie maszynami
 
 
Systemy do skanowania kinematycznego
 
 
Systemy do monitoringu
 
 
 Sensory do monitoringu
 
 
 Oprogramowanie do monitoringu
 
 
 Komunikacja w monitoringu
 
 
 Program ATHENA
 
 
MultiStation
 
 
Teodolity
 
 
Tachimetry (TPS)
 
 
Oprogramowanie
 
 
Akcesoria
 

Systemy do monitoringu

Przegląd produktów
 
  Monitoring solutions by Leica Geosystems ensure you are receiving the most current and reliable information to take timely informed decisions. Whether you monitor the environment or movements of natural formations or man-made structures, Leica Geosystems monitoring solutions are your partner in risk management.
Wybierz produkt:
Sensory do monitoringu
Leica Geosystems oferuje szeroki wybór tachimetrów, odbiorników GNSS i niwelatorów cyfrowych, które mogą zostać połączone z oprogramowaniem do monitoringu Leica Geosystems. Dodatkowo dostępne są wybrane sensory meteorologiczne i geotechniczne.  więcej
Oprogramowanie do monitoringu
Rozwiązania w dziedzinie oprogramowania dla monitoringu bazują na otwartej, skalowalnej i dostosowywanej do potrzeb użytkownika architekturze programów przeznaczonych do różnorodnych prac.  więcej
Komunikacja w monitoringu
Leica M-Com to pierwsze kompaktowe rozwiązanie przeznaczone do ułatwienia komunikacji w systemach monitoringu strukturalnego.  więcej
Program ATHENA
Skrót ATHENA oznacza “Zaawansowana technologia dla uczelni wyższych i organizacji non-profit” ("Advanced Technology for Higher-Education and Nonprofit Associations"), celem programu jest wdrażanie najnowszych rozwiązań w dziedzinie GNSS i monitoringu na uczelniach i w środowiskach badawczych.  więcej
 

TruStories